Graduation Requirements

 

GRADUATION REQUIREMENTS       

 

English                                                                40 Credits

Life Science                                                        10 Credits

Physical Science                                               10 Credits

Math                                                                      10 Credits

Algebra                                                                 10 Credits

World History                                                       10 Credits

US History                                                            10 Credits

American Government                                       5 Credits

Economics                                                           5 Credits

Physical Education                                             20 Credits

Visual and Performing Arts                               10 Credits

Electives/General                                                60 Credits

                        TOTAL:                                        200 Credits

 

California High School Exit Exam: Passed

English Language Arts Section: Score 350+

Mathematics Section: Score 350+